Qetsori bisedon me banorët: Luizi ecën sipas kanunit!

Qetsori bisedon me banorët: Luizi ecën sipas kanunit!

Në një bisedë mes banorëve, Qetsori tha se burrat nuk kanë vetëm ligjet e shtetit, por dhe ligjet e ‘Kanunit’.

Sipas tij, ‘Kanuni’ përfshin gjithashtu komunikimin dhe faljen.

Qetsori tha se  nëse Luizi e ka falur Kristin dhe i bëri këtë veprim, atëherë është pabesi nga ana e tij, por nëse ai nuk e ka falur dhe e ‘ndëshkoi’ në këtë mënyrë, kjo tregon karakterin e Luizit mbështetur mbi ligjet e tij ‘kanunore’.