Banorët votojnë/ Lider i shtëpisë shpallet Jori

Banorët votojnë/ Lider i shtëpisë shpallet Jori

Banorët kanë votuar për të vendosur liderin e javës në shtëpi.

Ata janë ndarë në dy grupe, vajzat në living, ndërsa djemtë në dhomën e grimit.

Secili banorë ka votuar duke bërë zgjedhjen e vetë.

Me shumicë votash, lider i shtëpisë është shpallur Jori.